Изучаване на Съвместното създаване

Учебната платформа представлява третия резултат от проекта. Това е виртуално пространство, в което могат да се намерят материалите за обучение и научените уроци за подхода „Съвместно създаване“. Благодарение на платформата ще бъде възможно да се участва в трите модула за обучение разработени по време на проекта.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +

на Европейския съюз
Цялата отговорност за съдържанието на този Интернет сайт се носи от авторите и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация

top
Copyright by formability | P. IVA 05949860828 | Cookie Policy | Privacy Policy

Setup Menus in Admin Panel