Съвместно създаване

Съвместно създаване: Проучване на познаването на метода, нужди и очаквания

Проектът предвижда провеждането на проучване на текущото отношение, знанията и мненията относно модела на Съвместно създаване в публичната администрация.

Поради тази причина са проведени проучвания , които показват истинското състояние на нивото на сътрудничество  на държавните служители с с гражданите, техните очаквания в сътрудничеството с частни организации, нивото на  техните познания  и осведоменост  относно модела „Съвместно създаване“ съвместното сътрудничество, модел на създаване. Те ще постави основите на експериментален и транснационален модел на Съвместно създаване, в който участват партньорите по проекта.

Download

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Еразъм +

на Европейския съюз
Цялата отговорност за съдържанието на този Интернет сайт се носи от авторите и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация

top
Copyright by formability | P. IVA 05949860828 | Cookie Policy | Privacy Policy

Setup Menus in Admin Panel